9.2.1. Одруження

магниевый скраб beletage

У багатьох неодружених ділових людей на особисте життязалишається мало часу і енергії, бо забагато того й іншого заби-рає робота. Рано чи пізно, а одружуватися потрібно. Тут слід, хочна хвильку, забути російське прислів'я про те, що «Хорошее дело —браком не назовут». Основна маса людей все ж таки вступає у сі-мейно-шлюбні відносини.

У західних країнах, беручи до уваги стрімкий темп життя,перевантажений графік роботи та суворі корпоративні правила,які не заохочують особисте спілкування на роботі, самостійнийпошук супутника (чи супутниці) життя стає неможливим. З при-цілом на таких людей працюють спеціалізовані фірми. За формоювони нагадують агентства знайомств. Навіть за радянських часівбули окремі такі паростки. В одній з газет тоді писалося: «У нашомумісті успішно діє служба знайомств. Завдяки їй двадцять дружинвже втратили своїх чоловіків». Як зрозумів читач, щойно сказанеє анекдотом.

У західних країнах згадані спеціалізовані фірми за своєю сут-ністю є кадровими агентствами. Вони виконують функції попере-днього відбору кандидатів на роль партнера в особистому життіділової людини. До послуг агентств звертаються як чоловіки, так іжінки. Послуги фірм — досить дорогі. Станом на початок 2008 рокуанглійська фірма «The Country Register» брала, як перший внесокза півторарічне обслуговування, 10 тис. фунтів стерлінгів (це при-близно 19 тис. доларів).

Після укладення договору до клієнта прибувають працівникифірми. Бесіда відбувається у домашній обстановці. Триває щонай-менше півдня. З бесіди фахівці дізнаються про його звички, ритмі спосіб життя, вислуховують його побажання. Складається розпо-відь про клієнта, яка потім використовується для оприлюдненнявідповідного оголошення. Фахівці виконують також пошук у плат-них базах тих, хто хотів би одружитися.

З-поміж тих, хто відгукнувся, агентство вибирає низку кан-дидатів. З ними фахівці цього агентства влаштовують особисті зу-стрічі. Намагаються з'ясувати настільки вони можуть влаштуватиїх клієнта. До фінального туру допускаються найперспективніші.З ними й відбуваються побачення клієнта. Клієнт економить свійчас і уникає багатьох неприємностей.

Спеціалісти налаштовують своїх підлеглих на позитивний лад.Клієнти очікують зустріти партнера (партнершу), який (яка) по-вністю б відповідала його уподобанню. Зрозуміло, що це трапля-ється не завжди.

Послуги таких спеціалізованих компаній користуються попу-лярністю. Агентства працюють не лише з вітчизняними клієнтами,а й з клієнтами із зарубіжних країн.

Особистий досвід автора свідчить, що одружуватися навман-ня — дуже ризикова справа. Безплатне знайомство призводитьдо великих втрат у подальшому сімейному житті та тоді, коли вонорозпадається. У пісні радянських часів співалося: «^то серьезноедело нельзя поручать никому!». Життя внесло корективи — можнаі потрібно. Служби знайомств — потрібні і ефективні.