1.1 Об'єкт, предмет, загальні поняття і завдання операційного менеджменту