1.5 Необхідність вивчення основопераційного менеджменту