Тема 2. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ : Практична психологія : B-ko.com : Книги для студентів

Тема 2. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1. Сучасна система психології як науково-прак­тична сфера суспільної діяльності.

2. Специфіка і взаємозв'язок наукової, практичної та побутової психології.

3. Структура і завдання прикладної психології.

4. Перспективи розвитку прикладної психології. Національна система соціально-психологічної служби.