1 Сучасна система психології як науково-прак­тична сфера суспільної діяльності