3 Специфіка змісту діяльності, завдань та фу­нкцій психологічної служби системи освіти