2 Загальна характеристика психологічних мо­делей психотерапії

магниевый скраб beletage

Аналіз психотерапевтичної літератури дозволяє стверджувати, що на сьогоднішній день в цій галузі практичної психології не склалося єдиного підходу до вирізнення основних напрямків психотерапії. Це зумовлено її розглядом то як методу лікування (частіше цей підхід зустрічається в зарубіжній психологічній лі­тературі), то як різновиду психологічної допомоги клієнту.

Так, наприклад, Ю. Г. Дем'янов виділяє такі методи психоте­рапії, що використовуються в практиці:

• раціональна психотерапія;

• психоаналітична психотерапія;

• когнітивно-аналітична психотерапія;

• психотерапія на основі транзактного аналізу;

• особистісно-орієнтована психотерапія;

• гештальттерапія;

• аутогенне тренування;

• емоційно-стресова терапія;

• групова психотерапія;

• позитивна психотерапія [14].

Класифікацію моделей психотерапії, як різновиду лікувальних дій, описує Х.Ремшмідт. Він пропонує класифікацію моделей психотерапії здійснювати за такими принципами:

— теоретичної концепції, яка лежить в основі психотера­пії (психоаналіз, поведінкова психотерапія, когнітивна терапія тощо);

— організаційних форм лікування (індивідуальна, групова та сімейна терапія);

— специфікою коригованого розладу (психози, синдром аути- зму, невротичні порушення, депресивні стани, синдром страхів, синдром нав'язливості тощо) [46].

У психологічній літературі теж немає одностайності у виді­ленні основних моделей психотерапії. Так, зокрема, Г. Они- щенко, В. Панок виділяють три основні моделі психотерапії [34]:

• психодинамічну психотерапію, яка зорієнтована на психо­аналіз;

• гуманістичну психотерапію та її основні течії — роджеріан- ська, екзистенційна, гештальттерапія;

• біхевіоральна (поведінкова) психотерапія.

Дещо відмінний підхід представлений О. Ф. Бондаренком. Він виділяє чотири основні теоретичні підходи до психотерапії:

1)психодинамічний;

2) гуманістичний;

3) когнітивний;

4) поведінковий або біхевіористичний [9].