Тема 13. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПСИХОТЕРАПІЇ

1. Психодинамічний напрям.

2. Біхевіоральна (поведінкова) психотерапія.

3. Гуманістичний напрям психотерапії'.

4. Когнітивний напрям психотерапії.