ЗАНЯТТЯ 4

Тема: Визначення професійних здібностей психолога

Мета: Оволодіти навичками психодіагностики професійних зді­бностей психолога на основі методики оцінки комунікативних і організаторських здібностей. Хід роботи:

Вступні зауваження.

Комунікативність, як риса характеру, розвивається на основі спілкування, закріплюється в поведінці та стає передумовою для формування таких якостей особистості, як спрямованість на спіл­кування, інтерес до людей, соціальна перцепція, рефлексія, емпа- тія. Всі ці якості можна вважати необхідними для роботи у сфері професій «людина — людина», а також в інших сферах, де робота пов'язана з керівництвом і спілкуванням. Також важливими є і ор­ганізаторські здібності, які виявляються у здатності до самостійно­го прийняття рішення, особливо у складних ситуаціях, в ініціатив­ності у спілкуванні та діяльності, у плануванні діяльності.

Для оцінки потенційних можливостей особистості, її здібнос­тей використовується анкета комунікативних і організаторських здібностей (КОС), запропонована Б. А. Федоришиним.

Необхідні матеріали: опитувальник КОС і бланк відповідей. Порядок роботи:

1. Виготовити бланк відповідей.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ім'я, по батькові__________________

Дата_________________ Вік ______________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25