ЗАНЯТТЯ 4

Тема: Формування навичок співпраці, роботи у групі

Мета: Визначити рівень розвитку групи, перед якою ставиться задача. Виробити навички групової взаємодії при прийнятті рі­шень (ділова гра «Політ на Місяць»)

Матеріали та обладнання: олівці, аркуш паперу для індивідуа­льної роботи, аркуш паперу для групової роботи — по одному на кожну групу. Лист з відповідями і обгрунтуванням рішень. Конт­рольні листи для підрахунку балів.

Хід роботи:

Умови проведення ділової гри «Політ на Місяць»: розмір групи від шести до дванадцяти учасників. Кілька груп можуть виконувати вправу одночасно. Учасники повинні сидіти за квадратним або круглим столом. Якщо стіл прямокутний, уча­сники, які сидять по його кутках, повинні займати контролюю­чі позиції.

Необхідний час: одна година.

1. Кожному учаснику дають інструкцію та список предметів для індивідуальної роботи, яка виконується 15 хвилин.

2. Кожній групі дають інструкцію та список предметів для групової роботи, яка виконується після індивідуальної й триває 30 хвилин. При цьому:

а) учасникам не дозволяється змінювати будь-що в індивідуа­льних записах після прийняття групового рішення;

б) кожен член групи повинен записати результати групового рішення, яке прийняте шляхом консенсусу, на своєму аркуші;

в) учасникам пропонується 30 хвилин на заповнення аркушу групової роботи.

Інструкція для індивідуальної роботи:

Ви — член екіпажу космічного корабля, який відповідно до початкового плану, повинен був зустрітися з відправленим рані­ше кораблем на світлій стороні Місяця. Але в результаті техніч­них труднощів вашому кораблю довелося сісти на Місяць за 200 миль (приблизно 370 км) від місця призначення. Під час посадки чимало обладнання на борту було пошкоджено і, оскільки ваше життя залежить від того, потрапите ви на очікуючий вас корабель чи ні, необхідно вибрати принципово важливі речі для двохсот- мильного переходу.

Нижче наведено список 15 предметів (Див.: Контрольний лист для підрахунку балів), які не були пошкоджені під час по­садки. Ваше завдання полягає в тому, щоб розмістити їх у по­рядку важливості для того, щоб ваш екіпаж зміг дістатися до місця зустрічі.

1 приписують найбільш важливому предмету, 2 — другому за значенням і т.д. предмету до 15 для найменш важливого предмету.

У вас є 15 хвилин для виконання цього завдання.

Інструкція для групової роботи:

Це вправа на групове прийняття рішення. Ваша група повинна прийняти рішення методом консенсусу. Це означає, що зі ступе­нем важливості, значущості кожного з 15 предметів, які необхідні для виживання, повинні погодитися всі члени групи перед тим, як це стане частиною групового рішення. Консенсусу досягти не­легко. Тому, не кожен варіант переліку викликатиме загальне схвалення. Намагайтеся, працюючи як єдина група, визначати і приймати кожен номер лише при умові, що всі члени групи хоча б частково з ним погодилися.

1. Уникайте суперечок з приводу доведення правоти своїх власних суджень. Підходьте до задачі з позиції логіки.

2. Уникайте зміни своєї думки тільки заради того, щоб прийти до згоди і уникнути конфліктів. Підтримуйте тільки ті рішення, з якими ви можете погодитися, хоча б частково. Уникайте конфлі­ктів методом розв'язання спірних питань шляхом використання голосування, усереднення, домовленості при прийнятті колекти­вного рішення.

3. Приймайте різницю в думках як щось корисне, а не як пе­решкоду для прийняття рішення.

У вас є 30 хвилин для виконання цього завдання.

Обробка результатів:

1. Кожному учаснику роздають контрольний лист для підра­хунку балів. На цю операцію відводиться від 7 до 10 хвилин. Учасники

а) підраховують індивідуальні бали;

б) передають свої аркуші з підрахованими балами члену гру­пи, який веде протокол, для підрахунку середнього індивідуаль­ного балу;

в) він же підраховує груповий бал.

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ БАЛІВ

з/п

Список предметів

Оптимальний ранг

Обгрунтування вибору рангу для предмету

1

Коробка сірників

15

на Місяці немає кисню

2

Харчовий концентрат

4