2. ПРИНЦИПИ ТА УЧАСНИКИ ПРОВАДЖЕННЯУ СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ