12. Фототехнічна експертиза

магниевый скраб beletage

Предметом фототехнічної експертизи є фактичні дані, що стосу-ються справи, які пов'язані із зафіксованою в кіно-, та фотодоку-ментах інформацією, технікою та технологією їх виготовлення. Якправило, фототехнічна експертиза призначається в тих випадках,коли необхідно встановити дані, зафіксовані на фотозображенняхв латентному (неявному) вигляді. Наприклад, визначити розміризафіксованих на фотознімку предметів, взаємне розташування ав-томобілів відносно країв проїжджої частини дороги, точку зйомкифотознімка чи відтворити матеріальну обстановку місця події зафотознімками.

Об'єктами дослідження є фотознімки, технічні засоби та фотома-теріали, які застосовувались для їх виготовлення.

У фототехнічній експертизі мають місце дві самостійні спеціалі-зації: дослідження фотографічних зображень та технічних засобів їхотримання; дослідження матеріальної частини фотознімків.

При дослідженні фотозображень вирішуються: ідентифікаційнізавдання — ототожнення технічних засобів, які використовувалисьдля виготовлення фотознімків, негатива — за фотознімком, окремихпредметів (одягу, виробів, приміщень, окремих ділянок місцевос-ті) — за зображеннями їх на фотознімку; діагностичні — встановлен-ня обставин виготовлення фотознімків (ретуш зображення, монтаж,диференціація репродукцій та фотознімків, отриманих з натури, ви-значення точки зйомки, тощо), визначення натуральних розмірівпредметів, зафіксованих на фотознімках, відновлення первинного зо-браження на фотознімку, втраченого в результаті дії агресивних дляфотоемульсії факторів, реконструкція матеріальної обстановки місцяподії за фотознімком; класифікаційні — встановлення класу фотоапа-ратури, за допомогою якої міг бути виконаний фотознімок.

Типовими питаннями фототехнічної експертизи є такі:

Чи виготовлені надані на дослідження фотознімки з одного не-гативу?

Чи не є фотознімок у друкованому виданні фоторепродукцієюз іншого видання?

Чи виготовлені фотознімки за допомогою наданого технічногозасобу?

Чи виготовлені фотознімки за допомогою одного і того самоготехнічного засобу?

Чи піддавався фотознімок монтажу?

Чи з наданого оригіналу виготовлене його фотографічне зобра-ження на фотознімку?

Яка технологія виготовлення пред'явленого фотознімка (на-турна, репродукційна, комбінована)?

Де знаходиться точка зйомки наданого на дослідження фото-знімка?

Які розміри предмета, зображеного на фотознімку?

Який тип (модель) фотоапарата, застосованого для виготовлен-ня наданого фотознімка?