27. Автотехнічна експертиза

магниевый скраб beletage

Під автотехнічною експертизою слід розуміти дослідження ДТП,яке проводиться експертом-автотехніком з метою з'ясування питань,що мають значення для вирішення кримінальної, цивільної чи адмі-ністративної справи, пов'язаної з цією пригодою, якщо для відповідіна поставлені питання необхідні знання в галузі судової автотехніки.

Предмет судової автотехніки складають технічні закономірностівиникнення і динаміки ДТП, методи і методики дослідження йоготехнічної сторони.

На даному етапі розвитку експертної практики в рамках прове-дення автотехнічних експертиз виділяють такі її види:

Дослідження обставин ДТП (переважна за допомогою розра-хункових методів) — ситуалогічна експертиза.

Дослідження слідів на транспортних засобах на місці події —транспортно-трасологічна експертиза.

Дослідження технічного стану транспортних засобів та їх окре-мих агрегатів, вузлів та деталей — техніко-діагностична експертиза.

Об'єктами дослідження експерта-автотехніка можуть бути: мате-ріали справи та речові докази; транспортні засоби, які були в ДТП,їх окремі агрегати, вузли та деталі, а також сліди, які на них утвори-лися; місце, де трапилось ДТП (ділянка, по якій пересувались учас-ники ДТП).

У рамках проведення зазначеної експертизи можуть вирішува-тись такі питання:

Якою була швидкість ТЗ виходячи зі сліду гальмування і наступ-ного його руху накатом до повної зупинки?

Якою була його швидкість у момент наїзду?

Якою є допустима швидкість ТЗ виходячи з умов видимості до-роги?

Якою була відстань між ТЗ і місцем наїзду (зіткнення) у моментвиникнення небезпеки для руху?

Яким є гальмівний (зупиночний) шлях ТЗ у даних дорожніхумовах?

Де перебував пішохід у момент, коли водій мав технічну можли-вість зупинитися до місця наїзду?

Скільки часу необхідно водію для екстреної зупинки даного ТЗ?

На якій відстані від місця наїзду (зіткнення) міг знаходитися ТЗу момент, коли водій сприйняв дорожню обстановку як таку, що по-требує екстреного гальмування?

Яким було взаємне розташування ТЗ у момент їх первинногоконтакту?

Якими частинами вони зіткнулись при контакті?

У якому місці проїзної частини відбулося зіткнення ТЗ?

У якому напрямку відбувався рух ТЗ відносно елементів дороги,предметів дорожньої обстановки, інших ТЗ?

Чи працездатна робоча гальмова система ТЗ?

Чи працездатне рульове управління ТЗ?

Чи працездатний представлений механізм?