28. Електротехнічна експертиза

магниевый скраб beletage

Електротехнічна експертиза проводиться з метою дослідженняроботи електромережі та електрообладнання, причин виникнення вних аварійних режимів тощо.

Об'єктами електротехнічної експертизи є: електрообладнання,електроприлади та їх фрагменти, електропровід, кабелі, пристроїелектрозахисту (плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі), елек-трокомутуючі пристрої тощо.

На розв'язання електротехнічної експертизи виносяться, в осно-вному, такі питання:

Які технічні характеристики досліджуваних елементів електроус-тановки, електроприладу?

Чи перебувають електроустановка, електроприлад у справномустані, а якщо ні, то які причини несправності?

Чи виникла несправність у результаті порушення технології ви-готовлення, неправильної експлуатації або з інших причин?

Чи відповідає переріз електропроводки даній потужності? Якіхарактеристики електропроводки, ізоляційного покриття? Чи відпо-відає електропровід на об'єкті, що досліджується, вимогам правил об-ладнання електроустановок (ПОЕ)?

Чи відповідають характеристики пристрою електрозахисту (плав-кого запобіжника, автоматичного вимикача) вимогам ПОЕ? Які ха-рактеристики пристрою електрозахисту?

Якими мають бути електрострумові навантаження на кабельні ви-роби на окремих ділянках електромережі за штатних режимів робо-ти? Чи працювали окремі ділянки електромережі в режимі струмово-го перевантаження, і якщо це так, то яка була його величина?

Чи є сліди змін, переробок у вузлах і деталях пристрою електро-захисту, і якщо це так, то як це відбилося на їх характеристиках?

Чи є на представлених речових доказах ознаки аварійних явищ(оплавлення, сліди струмового перевантаження, короткого замикан-ня, тощо)?

Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму робо-ти електропристрою?