34. Експертиза рідин, що містять спирт

магниевый скраб beletage

Предметом такої експертизи є встановлення фактичних данихпро розслідувану подію на основі використання спеціальних знань угалузі судової експертології, хімії, технології виготовлення речовин,що містять спирт, та методів їх дослідження.

Об'єктами дослідження даної експертизи є конкретні визначеніоб'єми різних видів спиртних напоїв домашнього і промислового ви-готовлення, спиртові суміші, спиртовмісні рідини технічного призна-чення, сліди спиртовмісних рідин різного цільового призначення, якірозподілені в масі або знаходяться на поверхні предметів-носіїв, а та-кож конструкції та обладнання, які використовуються для вироблен-ня зазначених рідин кустарним способом.

Експерту можуть бути поставлені такі питання діагностичного таідентифікаційного характеру:

Чи є дана рідина спиртовмісною, до якого виду вона належить, іяка її міцність?

Чи є в даній ємності або на поверхні предмета сліди рідини, що міс-тить спирт?

Чи є дана рідина етиловим спиртом; якщо так, то гідролізним чиректифікатом?

Саморобним чи кустарним способом виготовлена дана спиртоварідина?

Чи є дана маса брагою, придатною для виготовлення самогону?

Чи відповідає дана рідина певному, виду вино-горілчаних виробів?

Чи є наданий апарат або пристосування обладнанням для виготов-лення спиртних напоїв?

Чи має рідина, якою утворені сліди на предметі-носії, спільні родо-ву, групову належність з рідиною, наданою для дослідження?

Чи становили раніше єдиний об'єм рідини, виявлені в різних єм-ностях?

Чи є рідина, виявлена на місці обшуку, самогоном і чи не є воначастиною об'єму рідини, що знаходилась у пляшці, вилученій у під-озрюваного?

Чи відповідає за своїми технічними і якісними характеристикамиалкогольний напій у даній пляшці характеристикам напою, зазначе-ним на етикетці?