45. Вибухотехнічна експертиза

магниевый скраб beletage

Вибухотехнічна експертиза призначається під час розслідуванняі судового розгляду справ, пов'язаних із застосуванням вибуховихречовин, вибухових пристроїв, боєприпасів та їх комплектуючих, щомістять вибухові речовини, чи їх незаконним зберіганням, носінням,виготовленням, збутом, розкраданням. Вона сприяє встановленню нетільки об'єктивної, а й суб'єктивної сторони злочину шляхом дослі-дження обставин, що вказують на навмисне чи необережне вбивство,самогубство чи каліцтво, нещасний випадок, і має також з'ясуватиумови й обставини, що сприяли здійсненню злочинів з викорис-танням вибухових речовин, вибухових пристроїв, боєприпасів та їхкомплектуючих, що містять вибухові речовини.

Даною експертизою також можуть вирішуватись ситуаційні за-вдання з метою встановлення механізму події, відтворення матері-альної обстановки, розташування людей щодо вибухового пристроюна момент вибуху, технічної можливості приведення в дію вибухово-го пристрою за певних обставин, тощо.

До предмета вибухотехнічної експертизи відносяться фактич-ні дані щодо властивостей вибухових речовин, вибухових пристро-їв, боєприпасів, слідів їх дії, механізму вибуху та інших обставин,пов'язаних з підготовкою, здійсненням та наслідками вибуху.

Об'єктами цієї експертизи є боєприпаси, вибухові пристрої в ці-лому (в тому числі саморобного виготовлення) та їх комплектуючічастини, піротехнічні засоби, засоби ініціювання (запалювання й під-риву), електричні, механічні схеми і прилади (пристосування), при-значені для проведення ініціюючого імпульсу, вибухові речовини ісуміші (в тому числі саморобного виготовлення), хімічні реактиви,з яких виготовляються вибухові речовини і суміші, сліди вибуху напредметах навколишнього оточення, первинні та вторинні осколки,пошкоджені вибухом об'єкти, а також до об'єктів експертизи нале-жать матеріали справи.

До переліку питань, які вирішуються вибухотехнічною експерти-зою можна віднести:

Чи є наданий на експертизу об'єкт вибуховим пристроєм?

Який вид вибухового пристрою, спосіб виготовлення пристроюабо окремих його частин?

Який спосіб підриву вибухового пристрою?

Чи є пошкодження об'єкту слідами дії вибухового пристрою?

Який склад вибухової речовини та спосіб її виготовлення?

Спосіб виготовлення снаряда?

Чи не мають декілька зразків вибухової речовини єдине джерело по-ходження (за ознаками зберігання, технологічними ознаками, тощо)?