46. Ототожнення особи за ознакамизовнішності (портретна експертиза)

магниевый скраб beletage

Ототожнення особи за ознаками зовнішності — галузь криміна-лістичної техніки, що включає систему теоретичних положень прозовнішні ознаки людини та сукупність методів і науково-технічнихзасобів, які забезпечують збирання, дослідження і використання цихознак для ототожнення особи. Науковою основою даного виду екс-пертиз є дані анатомії, антропології, біології.

Ідентифікація людини за ознаками зовнішності являє собоювстановлення тотожності або відмінності конкретної особи в кри-мінально-процесуальних цілях Така ідентифікація можлива черезіндивідуальність зовнішнього вигляду людини та відносну його не-змінність (стійкість).

Портретна експертиза призначається в ситуаціях, коли органирозслідування або суд не мають можливості іншим шляхом досто-вірно встановити особу при розшуку безвісно зниклих або злочин-ців, огляду і дослідженні невпізнаного трупа, визначити факт належ-ності документів, що засвідчують особу, їх власникові та інші обста-вини, які мають істотне значення для розслідування.

Об'єктами портретної експертизи є фотознімки та їх репродук-ції, на яких зафіксовані портрети ототожнюваної особи. Це можутьбути фотознімки особи в документах (у паспорті, посвідченні водія,тощо), фотознімки в поліграфічній продукції, аматорські та профе-сійні художні знімки, представлені свідками чи вилучені при про-веденні слідчих дій.

На вирішення даної експертизи ставляться такі питання:

Одна чи різні особи зображені на декількох фотознімках?

Чи конкретна особа зображена на фотознімку (вказується прізви-ще, ім'я, по батькові)?

Чи одна особа зображена на фотознімку з невстановленого трупата на прижиттєвій фотокартці конкретної особи?

Чи є серед осіб на груповому фотознімку певна особа, зображенана представлених порівняльних знімках-зразках?