16. Поняття, принципи івиди тактичних операцій

магниевый скраб beletage

Тактична операція — це сукупність слідчих, оперативних та іншихдій, котрі плануються слідчим для вирішення слідчої ситуації у ходірозслідування злочину. Тому слідчі дії, оперативні та організаційнізаходи є складовими елементами тактичної операції.

Процес розслідування — це пізнавальна діяльність слідчого щодоподії злочину. Будь-яка ситуація, що виникає на конкретний моментрозслідування, ставить перед слідчим пізнавальне завдання, для ви-рішення якого слідчому необхідно прийняти тактичне рішення, якепрактично реалізується в тактичній операції.

Проведена тактична операція генерує нову ситуацію, для вирі-шення якої слідчому також необхідно приймати тактичне рішення,яке реалізується у під час тактичної операції і так доти, доки не будезакінчено останню кінцеву ситуацію (завершено розслідування).

Процес проведення тактичних операцій має відповідати чіткимпринципам. А.В. Дулов пропонує такі принципи:

індивідуальність при розробці та проведенні тактичної опера-ції, при вирішенні кожної слідчої ситуації, яка складається;

обов'язковість попереднього криміналістичного аналізу злочи-ну;

використання даних наукової організації праці;

динамічність проведення тактичних операцій;

поєднання колегіальності та одноособовості при проведеннітактичної операції;

обов'язкове дотримання етичних норм;

завершення тактичної операції процесуальною фіксацією їїпроведення та результату.

Види деяких тактичних операцій:

тактична операція «Збирання інформації»;

тактичні операції групи «Пошук»;

тактичні операції групи «Фіксація».