17. Підготовка до проведеннятактичної операції

магниевый скраб beletage

Проведення тактичної операції складається з таких елементів:

визначення мети операції;

прийняття рішення про проведення операції;

розробки моделі та планування тактичних операцій;

безпосередньої організації сил і засобів проведення операції.Розроблення моделі та планування тактичної операції здійсню-ється із дотриманням таких умов:

оперативність при одержанні інформації;

конспіративність збирання інформації;

постійна перевірка достовірності та надійності інформації;

забезпечення збирання інформації з використанням найменшоїкількості технічних засобів і тактичних прийомів;

обов'язковий синтез усіх фактів і відомостей стосовно них вєдиній системі інформації про об'єкти, процеси, явища.