21. Принципи планування

магниевый скраб beletage

Принципи планування:

індивідуальність планування полягає в тому, що розслідуваннякожної справи в цілому, так і здійснення кожної слідчої дії маєсвої особливості, які залежать від виду злочину і слідчої ситуації;

повнота необхідна насамперед у визначенні обставин, що під-лягають доказуванню, і їх конкретних завдань розслідування;

своєчасність полягає у визначенні найближчих та конкретнихзавдань розслідування і планування окремих слідчих дій та ор-ганізаційних заходів;

динамічність передбачає врахування закономірностей розвиткуслідчих версій. Слідчий зобов'язаний вчасно вносити до планурозслідування необхідні доповнення та зміни, які обумовленізмінами в слідчій ситуації;

реальність розслідування передбачає обґрунтованість та реаль-ність версій, що висунуті у розслідуваній справі слідчим;

конкретність передбачає, що будь-який план розслідуваннякримінальної справи як у цілому, так і окремої слідчої дії по-винен бути конкретним тобто, мета та завдання розслідування,перелік встановлюваних обставин, перелік необхідних заходів,строків та виконавців повинні бути чіткими та конкретними;

обґрунтованість полягає в тому, що все намічене в плані пови-нно мати достатньо підстав, ґрунтуватися на правдивих даних, ависунуті слідчим версії та завдання розслідування повинні ви-пливати з оцінки наявної інформації.