22. Планування окремих слідчих дій

магниевый скраб beletage

Проведення слідчої дії, як правило, складна, інтелектуальна робо-та, що складається з комплексу завдань процесуального, тактичного,організаційного й технічного характеру. Ця робота набуває цілеспря-мований характер, якщо слідчий заздалегідь її планує.

Основою слідчої дії є план розслідування справи. В плані розслі-дування сформульовані основні завдання слідчої дії, але у плані роз-слідування не повинні відображатися дані, необхідні для успішногопроведення слідчої дії. Перевантаженість деталями зробить план роз-слідування надто громіздким і незручним у роботі.

Зміст планів окремих слідчих дій складається з:

питань, що підлягають з'ясуванню;

поміток по організаційно-технічних заходах (місце, час, учасни-ки слідчої дії, науково-технічні засоби), необхідних для їх про-ведення.

Тобто у плані окремої слідчої дії повинне бути відображено те, щослідчий має намір установити за допомогою проведення слідчої дії, атакож засоби, які при цьому будуть використані.

Можливість планування питань, що підлягають з'ясуванню в про-цесі наміченої слідчої дії, є в прямій залежності від зібраних слід-ством матеріалів. Чим більше матеріалів у розпорядженні слідчого,тим більш докладний план майбутньої слідчої дії він може скласти.

План повинен забезпечувати використання в процесі проведен-ня слідчої дії всіх матеріалів, які так чи інакше мають відношення дорозслідуваної події. Тому, якщо при провадженні однієї слідчої діїможуть бути з'ясовані або перевірені різні версії, групи обставин абонавіть факти, то це повинно знайти своє відображення в слідчій дії.

План слідчої дії допомагає не упустити які-небудь обставини, ви-конати дію в належній послідовності й значно скоротити час на про-ведення.