24. Планування очної ставки

магниевый скраб beletage

Планування очної ставки подібне до складання плану допиту.Особливість планування очної ставки полягає в тому, що з'ясуваннюпідлягають лише окремі спірні обставини. Загалом записи допомага-ють слідчому не збитися з темпу, не втратити орієнтування при кон-фліктній ситуації, що часто виникає при проведенні цієї слідчої дії.Доцільно зафіксувати послідовність з'ясування окремих обставин іпосилання на аркуші справи, де містяться матеріали, що підтверджу-ють або спростовують показання учасників очної ставки.

В плані необхідно мати питання, пов'язані із з'ясуванням фактич-них взаємовідносин між учасниками очної ставки. Оскільки інодіне достатньо встановлення факту знайомі вони між собою чи ні і заяких обставинах раніше зустрічалися. Плануючи очну ставку, необ-хідно продумати організаційні питання, а саме: час слідчої дії, поря-док виклику учасників (зокрема, де вони повинні перебувати безпо-середньо перед викликом до кабінету слідчого), місце очної ставки,докази, які будуть пред'явлені учасникам слідчої дії. Крім того інодівиникає необхідність підготувати відео камеру або магнітофон длязапису показань.