28. Планування слідчого експерименту

магниевый скраб beletage

При плануванні слідчого експерименту варто продумати:

ціль (предмет) експерименту;

які необхідно спеціальні знання;

місце, час й умови проведення експерименту;

коло учасників, їх роль, способи для забезпечення явки;

хід експерименту;

послідовність дій;

повторні дії;

спосіб фіксації ходу і результатів експерименту;

питання, які необхідно задати особам, з діяльністю якихпов'язаний експеримент.

На місці проведення експерименту слідчий повинен з'ясувати, щозмінилося в обстановці і вжити заходів для реконструкції; визначитисигнали та засоби зв'язку між учасниками експерименту; роз'яснитиучасникам слідчої дії, де вони повинні перебувати і що робити в про-цесі експерименту.