Стаття 17. Невиконання або порушення договірних зобов'язань

магниевый скраб beletage

Якщо Орендар не платить за оренду устаткування (як це встановлено ст. 3),або не вносить яких-небудь інших платежів відповідно з цим договором, або якщовін не виконує всіх або окремих умов цього договору, або якщо Орендодавець з якої-небудь розумної причини не вважає себе гарантованим від збитків, він має правоприйняти будь-які з таких заходів, не повідомляючи заздалегідь Орендареві:

а)         негайно зажадати від Орендаря сплатити частину або повну суму орендноїплати за весь період первинного терміну, а також решту всієї заборгованості відпо-відно до діючого договору;

б)         вступити у володіння устаткуванням або зажадати його повернення;

в)         розірвати цей договір і вимагати від Орендаря повної виплати залишковоїамортизації і на додаток до цього вимагати від Орендаря компенсацію за всі втрати ізбитки, включаючи упущену вигоду.

Якщо Орендодавець вчинив який-небудь захід, перерахований в підп. «а» і«б» п. 1 цієї статті, то Орендар не звільняється від інших зобов'язань за цією угодою,включаючи зобов'язання щодо відшкодування збитку.