Стаття 18. Пеня за простроченими платежами

Якщо Орендар не вносить необхідних платежів відповідно до статей цього до-говору (включаючи, але не зводячи цей пункт до орендних і іншим платежів), на їхсуми нараховуватиметься пеня відповідно до п. 11 Додатки. Пеня стягуватиметься дотих пір, поки Орендар повністю не здійснить усіх платежів, включаючи виплату пені.

Стаття 19. Заборона переуступки прав Орендарем

Цей договір про оренду відноситься безпосередньо до конкретного Орендаря,тому Орендар не має права переуступати своїх прав і обов'язків будь-якій третій сто-роні.