Стаття 21. Інші права Орендодавця

магниевый скраб beletage

У разі виникнення нижчеперерахованих ситуацій Орендодавець може без попе-реднього повідомлення Орендаря здійснити будь-який або всі заходи, перераховані вп. 1 ст. 17. При цьому наслідки будуть аналогічні описаним в п. 2 ст. 17:

а)         у разі зупинки або повного припинення діяльності Орендаря або загрози при-пинення, банкрутства, розірвання договору ліквідації Організації-Орендаря, або

б)         якщо відносно Орендаря збуджується судовий позов, або якщо на майно орен-даря в забезпечення покриття боргу накладений арешт (незалежно від того, відно-ситься це до устаткування чи ні), або якщо є судове рішення про розпуск або ліквіда-цію Орендаря, або

в)         у разі вступу Орендаря до будь-яких угод або операцій з кредиторами, пов'я-заними з поступками Орендаря вимогам кредиторів на їх користь, або

г)         якщо судовий позов проти Орендаря залишається незадоволеним протягом 14днів, або

д)         якщо Орендар відмовляється від устаткування.

Стаття 22. Звіт про діяльність

Орендар на першу вимогу Орендодавця повинен негайно представити йому док-ладний звіт, відомості та інші документи про свій фінансовий стан, а також інформа-цію про місце зберігання і стан устаткування.