Стаття 23. Повернення устаткування

магниевый скраб beletage

23.1. Після закінчення терміну дії цього договору або при достроковому йогоприпиненні з будь-якої причини Орендар повинен негайно повернути устаткуван-ня Орендодавцеві за адресою, вказаною у цьому договорі, або за будь-якою іншоюадресою, визначеною Орендодавцем. Орендар повинен утримувати устаткування устані,придатному для повернення Орендодавцеві або його агентам, з тим щоб він абойого агенти могли без попередження вступити у володіння устаткуванням. Для всту-пу у володіння устаткуванням Орендар повинен забезпечити можливість вступитина територію, де воно знаходиться або вважається, що воно там повинне знаходитися.У випадку якщо устаткування або будь-яка його частина буде прикріплено до земліабо будівель, Орендодавець має право відчепити устаткування і забрати його. Орен-дар нестиме відповідальність за будь-який збиток, заподіяний землі або будівлям,при ремонтуванні устаткування.

23.2. Орендар зобов'язується нести всі витрати Орендодавця по передачі і повер-ненню устаткування.