Стаття 27. Гербовий збір і судові витрати

магниевый скраб beletage

Орендар зобов'язується оплачувати всі судові витрати, включаючи витрати наадвокатів Орендодавця, що виникають в процесі виконання цього договору, а такожсплачувати гербові збори.

Стаття 28. Законодавство країни Орендаря

Цей договір повинен в усіх відношеннях відповідати законам країни Орен-даря. Сторони в цій статті визнають своє підпорядкування законодавству країниОрендаря, що забезпечує Орендодавцеві можливість звернутися до будь-якого судув країні Орендаря для захисту своїх прав і забезпечення виконання умов цього до-говору.

Орендар повністю відповідальний за невиконання вимог, викладених у від-повідних регулюючих актах країни Орендаря. Орендодавець не несе відповідальнос-ті за збиток, понесений Орендарем через невиконання вищезгаданих вимог.