Стаття 31. Обов'язковість лізингового договору для правонаступників Орен-даря : Правове регламентування : B-ko.com : Книги для студентів

Стаття 31. Обов'язковість лізингового договору для правонаступників Орен-даря

Цей договір є обов'язковим для правонаступників і агентів Орендаря.

Повноважні представники договірних сторін ставлять свої підписи під лізинго-вим договором і тим самим свідчать про достовірність цього документа.

Стаття 32. Юридичні адреси і реквізити сторін

Орендодавець:          

Орендар:        

Від імені Орендодавця          Від імені Орендаря

Глава 12. Контракти на міжнародні послугиз технічного обслуговування виробництва