Розділ 12. Перевірка і випробування в процесі виробництва і в ході будівництва

магниевый скраб beletage

Сторони можуть виявити бажання вказати в контракті вимоги і процедури узв'язку з перевіркою і випробуваннями в процесі виробництва і в ході будівництва.

Перевірка і випробування в процесі виробництва і в ході будівництва можуть мати наметі переконати замовника в тому, що виробництво і будівництво здійснюються від-повідно до встановленого графіка і згідно з контрактом. При розробленні договірнихположень щодо перевірки і випробувань у процесі виробництва в ході будівництвабажано враховувати муніципальні правові положення у зв'язку з оглядом і випробу-ваннями в тих країнах, де намічається будівництво об'єкта і де передбачається вироб-ництво устаткування або матеріалів. Перевірка і випробування можуть проводитисянезалежною установою.

Доцільно застерегти характер перевірок і випробувань, які здійснюватимутьсяв процесі виробництва. У контракті може передбачатися доступ замовника до тихмісць, де проводитимуться перевірки і випробування, і можуть обмовлятися ті тех-нічні засоби і приміщення, які повинні надаватися замовникові для проведення пе-редбачуваних перевірок і випробувань. Хоча час проведення випробувань може вста-новлюватися підрядчиком, замовникові слід повідомляти про це зазделегідь.

Відповідно до правових норм країни-замовника, можуть бути потрібні додатковіабо змінені випробування, не вказані в контракті, або це може бути обумовлено ба-жанням замовника навіть без наявності таких вимог. У контракті повинна міститисявказівка на те, хто нестиме витрати у зв'язку з такими випробуваннями.

У контракті мають бути обумовлені наслідки неуспішного проведення випробу-вань у процесі виробництва і в ході будівництва і передбачатися складання протоко-лів і актів про проведення випробувань.

Якщо певні виплати повинні здійснюватися після відвантаження устаткування іматеріалів, то в контракті може передбачатися огляд замовником після відвантажен-ня. Огляд після відвантаження також може бути доцільним, якщо ризик загибелі абопошкодження устаткування і матеріалів після відвантаження повинен переходитина замовника. До контракту може бути включено вимогу про огляд устаткування іматеріалів після їхнього прибуття на будівельний майданчик, якщо після цього вониповинні перейти у власність замовника.

Контракт може надавати замовникові право контролювати хід будівельних ро-біт або може передбачати проведення підрядчиком спеціальних випробувань у ходібудівництва. Питання, пов'язані з проведенням перевірок і випробувань у ході будів-ництва, можуть вирішуватися аналогічно питанням, пов'язаним з проведенням пере-вірок і випробувань у процесі виробництва. Якщо підрядчик буде регулярно звітува-ти про хід будівництва, то це полегшить замовникові здійснювати перевірку.