Стаття 46. Загальні вирази, що стосуються дат відвантаження

магниевый скраб beletage

Якщо інше не передбачено акредитивом, вираз «відвантаження», використову-ваний для визначення першої та/або останньої дати відвантаження, треба розумітияк такий, що містить у собі такі вирази, як «навантаження на борт», «відправлення»,«прийняття до перевезення», «дата поштової квитанції», «дата збору» та подібні, і увипадку, коли акредитив вимагає змішаний транспортний документ — вираз «прий-няття до навантаження».

Такі вирази як «терміново», «негайно», «якомога швидше» і подібні не повиннізастосовуватись. Якщо вони будуть застосовані, банки не будуть керуватися ними(звертати на них увагу).

Якщо вживається вираз «на.(дата) чи близько» або подібний вираз, банки бу-дуть тлумачити їх як обумовлення того, що відвантаження повинно бути здійсненопротягом 5 днів до або 5 днів після вказаної дати, включаючи обидва останні дні.