19.3. Уніфіковані правила за договірними гарантіями

Уніфіковані правила по договірних гарантіях розроблені МТП (публікація№ 325, редакція 1978 р.).

Стаття 1. Сфера застосування

Ці правила застосовуються до будь-якої гарантії, поручництву або подібномузобов'язанню, як би воно не було назване або позначене («гарантія»), в яких вказу-ється на підпорядкування Уніфікованим правилам за тендерними гарантіями, гаран-тіями виконання й гарантіями повернення платежу («Договірні гарантії» Міжнарод-ної Торговельної Палати, публікація № 325), і є обов'язковими для всіх зацікавленихсторін, якщо інше прямо не зазначене в тексті гарантії або в змінах до неї.

У випадку, якщо яке-небудь із цих правил суперечить положенню права, засто-совного до гарантії, від якого сторони не можуть відступити, це положення превалює.