Стаття 3. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром

магниевый скраб beletage

Гарант несе відповідальність перед бенефіціаром тільки відповідно до умов, пе-редбачених у гарантії й справжніх Правилах, і в межах суми, що не перевищує суму,зазначену в гарантії.

Сума зобов'язання, зазначена в гарантії, не може бути скорочена через частковевиконання контракту, якщо тільки це спеціально не передбачене в гарантії.

Гарант може покладатися тільки на ті засоби захисту, які засновані на умовах,зазначених у гарантії або допущених справжніми Правилами.