Стаття 5. Термін дії гарантії

магниевый скраб beletage

Якщо до закінчення терміну дії гарантії гарант не одержав якої-небудь претен-зії, або якщо претензія, що випливає з гарантії, була врегульована шляхом повногозадоволення всіх прав бенефіциара по гарантії, гарантія втрачає силу.

Незважаючи на положення статті 4, по тендерних гарантіях:

тендерна гарантія втрачає силу, як тільки бенефіціар, шляхом видачі підряду,прийме пропозицію принципала й, якщо це передбачене письмовим контрактом абоякщо ніякий контракт не був підписаний, але це передбачене умовами тендера, яктільки принципал представив гарантію виконання або, якщо такої гарантії не потріб-но, як тільки контракт буде підписаний принципалом;

тендерна гарантія втрачає також силу у випадку, коли підряд, до якого вонаналежить, видається іншому учаснику тендера, незалежно від того, виконає цей учас-ник тендера вимоги, передбачені в параграфі 2 (а) цієї статті, чи ні;

с) тендерна гарантія також втрачає силу у випадку, якщо бенефіціар прямо за-явить, що не має наміру видавати підряд.