Стаття 6. Повернення гарантії

магниевый скраб beletage

Якщо гарантія втрачає силу відповідно до її власних умов або цих Правил, за-лишення документа, що являє собою гарантію, у бенефіціара саме по собі не означаєнадання йому яких-небудь прав, і документ повинен бути повернутий гарантові беззатримки.

Стаття 7. Зміни в контрактах і в гарантіях

Тендерна гарантія дійсна тільки щодо первинної пропозиції, представленоїпринципалом, і не застосовується у випадку внесення в зазначену пропозицію яких-небудь змін, а також вона не буде діяти понад термін дії, зазначеної в гарантії абопередбаченої цими Правилами, якщо тільки гарант не сповістить бенефіціарові вписьмовій формі або по телеграфу, або телеграмою, або по телексу про застосуваннягарантії до зміненої пропозиції або про продовження терміну дії гарантії.

У гарантії виконання або гарантії повернення платежів може бути передбачено,що вона не буде дійсна відносно яких-небудь змін у контракті або що про кожну такузміну гарантові повинне бути заявлене для одержання його схвалення. За відсутнос-ті такого застереження гарантія буде дійсна відносно зобов'язань принципала такимчином, як це передбачено в контракті або в якій-небудь зміні до нього.

Однак гарантія не буде дійсна у випадку перевищення зазначеної в гарантії сумиабо понад терміну дії, зазначеного в гарантії або передбаченої цими Правилами, якщотільки гарант не повідомить бенефіціара письмово або по телеграфу, або телеграмою,або по телексу, що сума була збільшена до зазначеної цифри або що термін дії бувпродовжений.

Будь-яка зміна, внесена гарантом в умови гарантії, буде дійсна для бенефіціаратільки за його згоди, а для принципала та інструктуючої сторони,, залежно від випад-ку, тільки за згодою принципала або інструктуючої сторони відповідно.