Стаття 8. Пред'явлення претензії

магниевый скраб beletage

Претензія по гарантії повинна бути здійснена в письмовій формі або по теле-графу, або телеграмою, або по телексу й отримана гарантом не пізніше терміну дії,зазначеного в гарантії або передбаченого цими Правилами.

Після одержання претензії гарант повинен без зволікання повідомити прин-ципала або сторону, що інструктує, відповідно про одержання такої претензії та пробудь-яку одержану документацію.

Претензія не буде задоволена крім випадків:

коли вона була здійснена й отримана відповідно до вимогами п. 1 справжньоїстатті, і

коли вона обґрунтована такою документацією, яка передбачена в гарантії абосправжніх Правилах, і

коли така документація представлена після одержання претензії, зазначеної вгарантії, або, за відсутності такої вказівки, так швидко, як це практично можливо, або,у випадку якщо йдеться про документацію самого бенефіціара, найпізніше — протя-гом шести місяців від одержання претензії.

У кожному разі претензія не буде задоволена, якщо гарантія втратила силу відпо-відно до умов, що містяться в ній, або відповідно до справжніх Правил.