Стаття 9. Документація, що обґрунтовує претензію

магниевый скраб beletage

Якщо в гарантії не зазначена документація, яка повинна бути представлена в об-ґрунтування претензії, або якщо в гарантії передбачено лише подання заяви бенефі-ціара про претензії, бенефіціар повинен представити:

а) по тендерній гарантії — свою заяву із вказівкою про прийняття пропозиціїпринципала й про те, що принципал після цього або не підписав контракт, або не пред-ставив гарантії виконання відповідно до умов тендера, а також свою заяву, адресованупринципалові, що підтверджує свою згоду, на розгляд якої-небудь суперечки по будь-якій претензії принципала про повернення йому бенефіціаром усієї або частини суми,виплаченої по гарантії, у суді або арбітражі, зазначеному в тендерних документах, абоза відсутності такого застереження або іншої домовленості — в арбітражі відповіднодо Правил про Арбітражний суд Міжнародної Торговельної Палати або відповідно доАрбітражного Регламенту ЮНСИТРАЛ (995-059) на вибір принципала;

в) у випадку гарантії виконання або гарантії повернення платежів — рішеннясуду або арбітражу, що задовольняє позов, або письмова згода принципала із претен-зією й із сумою, що підлягає виплаті.