Стаття 10. Застосовне право

Якщо в гарантії не зазначено право, якому вона підпорядковується, застосовнимправом буде право місцезнаходження гаранта. У випадку, якщо в гаранта більше од-ного місцезнаходження, застосовне право буде визначатися за місцем перебуваннявідділення, що надало гарантію.

Стаття 11. Вирішення спорів

Будь-яка суперечка, що виникає у зв'язку з гарантією, може бути передана варбітраж за згодою між гарантом і бенефіціаром або відповідно до Правил про Арбіт-ражний суд Міжнародної Торговельної Палати, Арбітражного Регламенту ЮНСИ-ТРАЛ, або відповідно до інших арбітражних правил за згодою між гарантом і бене-фіціаром.

Якщо суперечка між гарантом і бенефіціаром, що торкається прав і обов'язківпринципала або інструктуючої сторони, передається в арбітраж, принципал або сто-рона, що інструктує, мають право взяти участь в арбітражному розгляді.

Якщо гарант і бенефіціар не дійшли угоди щодо арбітражу або юрисдикції пев-ного суду, будь-яка суперечка між ними щодо гарантії буде вирішуватися винятковокомпетентним судом у країні місцезнаходження гаранта, а у випадку, якщо в гарантабільше одного місцезнаходження, компетентним судом країни його основного міс-цезнаходження або, на вибір бенефіціара, компетентним судом країни знаходженнявідділення, що видав гарантію.