19.5. Конвенція ООН про поступку дебіторської заборгованостів міжнародній торгівлі

магниевый скраб beletage

Наводяться витяги з Конвенції.

ГЛАВА I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стаття 1. Сфера застосування

Ця Конвенція застосовується:

до поступок міжнародної дебіторської заборгованості й міжнародних поступокдебіторської заборгованості, як вони визначені в цій главі, якщо в момент укладаннядоговору поступки цедент перебуває в Договірній державі;

до наступних поступок дебіторської заборгованості за умови, що будь-яка по-передня поступка регулюється цією Конвенцією.

Ця Конвенція застосовується до наступних поступок, які задовольняють кри-теріям, викладеним у пункті 1(а) цієї статті, навіть якщо вона не застосовувалася доякої-небудь попередньої поступки тієї самої дебіторської заборгованості.

Ця Конвенція не торкається прав і зобов'язань боржника, за винятком випад-ків, коли в момент висновку первісного договору боржник перебуває в Договірнійдержаві або коли правом, що регулює первісний договір, є право Договірної держави.

Положення розділу V застосовуються до поступок міжнародної дебіторськоїзаборгованості й до міжнародних поступок дебіторської заборгованості, як вони ви-значені в дійсній главі, незалежно від пунктів 1-3 цієї статті. Однак ці положення незастосовуються, якщо держава робить заяву відповідно до статті 39.