Стаття 2. Поступка дебіторської заборгованості

магниевый скраб beletage

Для цілей цієї Конвенції:

«поступка» означає передачу за домовленістю однією особою («цедентом»)іншій особі («цесіонарію») договірного права, повністю або частково, або неподіль-ного інтересу в договірному праві цедента на платіж грошової суми («дебіторськоїзаборгованості»), що належить із третьої особи («боржника»). Створення прав у де-біторській заборгованості як забезпечення боргу або іншого зобов'язання вважаєтьсяпередачею;

у випадку поступки первісним або будь-яким іншим цесіонаріем («наступнапоступка») особа, що робить цю поступку, є цедентом, а особа, на користь якого від-бувається ця поступка, є цесіонарієм.