Стаття 9. Договірні обмеження на поступку

магниевый скраб beletage

Поступка дебіторської заборгованості має чинність незалежно від будь-якої до-мовленості між первісним або будь-яким наступним цедентом і боржником або будь-яким наступним цесіонарієм, що обмежує будь-яким чином право цедента уступатисвою дебіторську заборгованість.

Ніщо в цій статті не зачіпає будь-яких зобов'язань або відповідальності цеден-та за порушення такої домовленості, однак інша сторона цієї домовленості не можерозірвати первісного договору або договір поступки тільки на підставі цього пору-шення. Особа, що не є стороною такої домовленості, не може нести відповідальностітільки на тій підставі, що вона знала про її існування.

Ця стаття застосовується тільки до поступок дебіторської заборгованості:

виникаючої з первісного договору, що є договором про поставку або орендутоварів або про послуги, крім фінансових послуг, договором про будівництво або до-говір про продаж або оренду нерухомості;

виникаючої з первісного договору про продаж, оренду або передачу по ліцензіїпромислової або іншої інтелектуальної власності чи інформації, захищеної правамивласності;

що являє собою зобов'язання здійснити платіж за операцію по кредитній карті;

або

належної цеденту після чистого розрахунку за платежами, що належить відпо-відно до угоди про взаємозалік, у якому бере участь більше двох сторін.