Стаття 11. Права й обов'язки цедента й цесіонарія

магниевый скраб beletage

Взаємні права й обов'язки цедента й цесіонария, що випливають із домовленос-ті між ними, визначаються умовами цієї домовленості, включаючи будь-які згадані вній правила або загальні умови.

Цедент і цесіонарій пов'язані будь-яким звичаєм, щодо якого вони домовилися,і, за відсутності домовленості про інше, будь-якою практикою, що вони встановили усвоїх відносинах.

У випадку міжнародної поступки вважається, що цедент і цесіонарій, за відсут-ності домовленості про інше, мали на увазі застосування до поступки звичаю, що вміжнародній торгівлі широко відомий і постійно дотримується сторонами відповід-них видів поступок або поступок відповідних категорій дебіторської заборгованості.