Стаття 12. Запевнення з боку цедента : Правове регламентування : B-ko.com : Книги для студентів

Стаття 12. Запевнення з боку цедента

Якщо цедент і цесіонарій не домовилися про інше, на момент укладання дого-вору поступки цедент запевняє, що:

цедент має право поступатися дебіторською заборгованістю;

цедент не поступався дебіторською заборгованістю раніше іншому цесіонарію; і

боржник не має й не матиме ніяких заперечень або прав на залік.

Якщо цедент і цесіонарій не домовилися про інше, цедент не запевняє, щоборжник володіє або матиме можливості здійснити платіж.