Частина III. Купівля-продаж товарївГлава I. Загальнї положення

магниевый скраб beletage

Стаття 25

Порушення договору, допущене однією із сторін, є істотним, якщо воно тягне засобою таку шкоду для іншої сторони, що остання значною мірою позбавляється того,на що вона мала право розраховувати на підставі договору, крім випадків, коли сто-рона, що порушила договір, не передбачала такого результату, і розумна особа, що дієв тій самій якості за аналогічних обставин, не передбачала б його.

Стаття 26

Заява про розірвання договору має чинність лише в тому разі, якщо вона зробле-на іншій стороні шляхом повідомлення.

Стаття 27

Оскільки інше прямо не передбачене частиною III цієї Конвенції, у разі, колисповіщення, запит чи інше повідомлення дано або зроблено стороною відповідно дочастини III та засобами, належними за даних обставин, затримка чи помилка припередачі повідомлення або його недоставлення за призначенням не позбавляє цюсторону права посилатися на своє повідомлення.

Стаття 28

Якщо відповідно до положень цієї Конвенції одна із сторін має право вимагативиконання якогось зобов'язання іншої сторони, суд не буде зобов'язаний виноси-ти рішення про виконання, крім випадків, коли він зробив би це на підставі своговласного закону щодо аналогічних договорів купівлі-продажу, не регульованих цієюКонвенцією.

Стаття 29

Договір може бути змінений або припинений шляхом простої згоди сторін.

Письмовий договір, у якому міститься положення, яке потребує, щоб будь-яказміна договору або його припинення за згодою сторін здійснювалися в письмовійформі, не може іншим чином бути змінений або припинений за згодою сторін. Однакповедінка сторони може виключити для неї можливість посилатися на зазначене по-ложення тією мірою, якою інша сторона розраховувала на таку поведінку.