Стаття 20. Зміна первісного договору

магниевый скраб beletage

Домовленість, що укладена між цедентом і боржником до повідомлення пропоступку і яка зачіпає права цесіонарія, має чинність у відношенні цесіонарія, і цесіо-нарій здобуває відповідні права.

Домовленість, що укладена між цедентом і боржником після повідомлення пропоступку і яка зачіпає права цесіонарія, не має чинності щодо цесіонарія, за виняткомвипадків, коли:

цесіонарій дає на цю свою згоду; або

дебіторська заборгованість не повністю підкріплена виконанням і або змінапередбачена в первісному договорі, або в контексті первісного договору розумнийцесіонарій погодився б на таку зміну.

Пункти 1 і 2 цієї статті не зачіпають яких-небудь прав цедента або цесіонарія,що виникають із порушення домовленості між ними.

Стаття 21. Повернення сплачених сум

Невиконання первісного договору цедентом не дає боржникові права жадати відцесіонарія повернення яких-небудь сум, сплачених боржником цеденту або цесіона-рію.

ГЛАВА V. АВТОНОМНІ КОЛІЗІЙНІ НОРМИ