Стаття 2. Зобов'язання

магниевый скраб beletage

Для цілей цієї Конвенції зобов'язання означає незалежне зобов'язання, підяким у міжнародній практиці розуміється незалежна гарантія або резервний акре-дитив і яке видається банком або іншою установою або особою («гарантом/емітен-том»), сплатити бенефіціару певну або визначну суму на просту вимогу або на ви-могу з представленням інших документів відповідно до будь-яких документарнихумов зобов'язання, вказуючих або з яких виходить, що платіж належить внаслідокневиконання якого-небудь зобов'язання або настання іншої обставини, або на сплатуза позикові чи авансовані грошові кошти, або як платіж у погашення будь-якої термі-нової заборгованості принципала/наказодавця або іншої особи.

Зобов'язання може бути видане:

на прохання або інструкції клієнта («принципала/наказодавця») гаранта/емі-тента;

за інструкцією іншого банку, установи або особи («інструктуючої сторони»),що діє на прохання клієнта («принципала/наказодавця») цієї інструктуючої сторо-ни; або

за дорученням самого гаранта/емітента.

У зобов'язанні може передбачатися платіж у будь-якій формі, включаючи:

платіж у вказаній валюті або розрахунковій одиниці;

акцепт переказного векселя (тратти);

платіж на відстроченій основі;

передачу обмовленої одиниці вартості.

У зобов'язанні може обмовлятися, що бенефіціаром є сам гарант/емітент, коливін діє на користь іншої особи.