Стаття 3. Незалежність зобов'язання

магниевый скраб beletage

Для цілей цієї Конвенції зобов'язання є незалежним у випадках, коли зобов'язаннягаранта/емітента перед бенефіціаром:

а) не залежить від наявності або дійсності основної операції або якого-небудь ін-шого зобов'язання (включаючи резервні акредитиви або незалежні гарантії, зокремапідтвердження або контргарантії); або

b) не визначається якою-небудь умовою, не вказаною в зобов'язанні, або якою-небудь майбутньою невизначеною дією або подією, за винятком представлення до-кументів або іншої подібної дії чи події в рамках сфери діяльності гаранта/емітента.