Стаття 4. Міжнародний характер зобов'язання

магниевый скраб beletage

Зобов'язання є міжнародним, якщо вказані в зобов'язанні комерційні підпри-ємства будь-яких двох з наступних осіб розміщені в різних державах: гарант/емітент,бенефіціар, принципал/наказодавець, інструктуюча сторона, підтверджуюча сторона.

Для цілей попереднього пункту:

якщо в зобов'язанні вказано більш за одне комерційне підприємство певноїособи, відповідним комерційним підприємством є те, яке має найтісніший зв'язок іззобов'язанням;

якщо в зобов'язанні не вказано комерційне підприємство певної особи, але вка-зано його постійне місцепроживання, це місцепроживання вважається достатнім длявизначення міжнародного характеру зобов'язання.

Розділ II. Тлумачення