Стаття 5. Принципи тлумачення

При тлумаченні цієї Конвенції повинні враховуватися її міжнародний характер інеобхідність забезпечити одноманітність у її застосуванні і дотримання сумлінностів міжнародній практиці незалежних гарантій і резервних акредитивів.