Стаття 7. Видача, форма і безвідкличність зобов'язання

магниевый скраб beletage

1. Видача зобов'язання відбувається в той момент і в тому місці, коли й де зобов'я-зання залишає сферу контролю відповідного гаранта/емітента.

Зобов'язання може бути видане в будь-якій формі, яка дозволяє забезпечитиповну реєстрацію тексту зобов'язання і провести посвідчення достовірності йогоджерела за допомогою загальновизнаних засобів або процедури, узгодженої між га-рантом/емітентом і бенефіціаром.

Вимога платежу може пред'являтися відповідно до умов зобов'язання з момен-ту його видачі, якщо в зобов'язанні не вказано іншого терміну.

Зобов'язання є безвідкличним з моменту видачі, якщо в ньому не вказано, щовоно є відкличним.